43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Dokumenty - Fundusz Mikroprojektów
Formularz wniosku o dofinansowanie
Wersja ostateczna formularza wniosku o dofinansowanie - dokument jest zasadniczo zgodny z zawartością formatu tzw. Małej ELZY, w którym swoje propozycje składają czescy partnerzy.
(*.doc 418 kb) pobierz »
Fundusz mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński
Strona w budowie. Zapraszamy do ponownych odwiedzin. Powyżej link z czeskim brzmieniem wspólnych dokumentów. Drugie spotkanie dla wnioskodawców - 21 lipca (godz. 11.00 – 14.00, sala szkoleń Stowarzyszenia).
(*.doc 73 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Aplikacja internetowa Benefit 7+ Aplikacja internetowa Benefit 7+, w której należy wypełnić wniosek projektowy, dostępna jest na stronie internetowej: http://www.eu-zadost.cz.
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Dokumenty dodatkowe dla Wnioskodawców Zakładka zawiera zalecane dokumenty i opracowania programowe ułatwiające przygotowanie wniosku projektowego, między innymi dokumenty dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz oddziaływania projektów inwestycyjnych na
(*.zip 5211 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców Zakładka zawiera zalecane dokumenty i materiały pomocniczne ułatwiające przygotowanie wniosku projektowego, między innymi instrukcje wypełniania aplikacji internetowej Benefit 7+ dla Funduszu Mikroprojektów w Eurore
(*.zip 1241 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Wytyczne dla Wnioskodawców Zakładka zawiera Wytyczne dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Powyżej link z czeskim brzmieniem wspólnych dokumentów.
(*.doc 1021 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 1. nabór 11 września w siedzibie czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w Českém Těšíně odbyło się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpr
(*.doc 110 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 2. nabór 4 lutego w Cieszynie odbyło się 2. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL.
(*.doc 106 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera wzory załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
(*.zip 314 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Lista uzupełnień z 29 czerwca 2009 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę uzupełnień z 29 czerwca 2009 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców (wydanie 2 z 30.01.2009r.), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wni
(*.pdf 208 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Lista zmian z 30 stycznia 2009 roku w Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę zmian z 30 stycznia 2009 roku w Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikropr
(*.doc 538 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Lista zmian z 30 stycznia 2009 roku w Załącznikach do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę zmian z 30 stycznia 2009 roku we wzorach załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
(*.doc 145 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Wytyczne dla Wnioskodawców (brzmienie uwzględniające zmiany z 30 stycznia 2009 roku) Zakładka zawiera Wytyczne dla Wnioskodawców (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do
(*.doc 1126 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 3. nabór 25 czerwca 2009 r. w siedzibie czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w Českém Těšíně odbyło się 3. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego
(*.doc 114 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 4. posiedzenie EKS 21 grudnia 2009 r. w Cieszynie odbyło się 4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujem
(*.doc 210 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 5. posiedzenie EKS 24 czerwca 2010 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 5. pos. Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikuje
(*.pdf 208 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Zatwierdzone projekty - 6. posiedzenie EKS 16 grudnia 2010 r. w Cieszynie odbyło się 6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujem
(*.pdf 246 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Załączniki do Podręcznika Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 2. z marca 2010 roku) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospo
(*.rar 5486 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców (brzmienie uwzględniające zmiany z 30 stycznia 2009 roku) Zakładka zawiera wzory załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku).
(*.zip 521 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podręcznik Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 2. z marca 2010 roku) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-
(*.doc 1057 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Podręcznik Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 3. z sierpnia 2010 roku) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 20
(*.pdf 561 kb) pobierz »
Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Załączniki do Podręcznika Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 3. z sierpnia 2010 roku) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpo
(*.rar 5467 kb) pobierz »
Pozostałe dokumenty
Instrukcja do „Wniosku Beneficjenta o płatność” dla projektu
(*.pdf 186 kb) pobierz »
Pozostałe dokumenty
Karta oceny projektu
(*.xls 52 kb) pobierz »
Pozostałe dokumenty
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU INTERREG III A 2004 -2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
(*.doc 322 kb) pobierz »
Pozostałe dokumenty
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH WSPARCIA MIKROPROJEKTÓW
(*.doc 1165 kb) pobierz »
Wytyczne dla wnioskodawców (wersja robocza)
(*.doc 231 kb) pobierz »
Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A
(*.doc 188 kb) pobierz »
Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B, C
(*.doc 184 kb) pobierz »
Wzory Raportów z realizacji mikroprojektów
(*.zip 383 kb) pobierz »
Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A
(*.zip 971 kb) pobierz »
Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B, C
(*.zip 1023 kb) pobierz »
Zasady promocji mikroprojektów (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku)
Zakładka zawiera obowiązujące podstawowe zasady promocji mikroprojektów - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku.
(*.doc 77 kb) pobierz »
Zasady promocji mikroprojektów - grafika cdr do pobrania (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku)
Zakładka zawiera obowiązujące elementy grafiki promocji mikroprojektów: symbol Unii Europejskiej, logo Programu i znak Euroregionu (format cdr, wersje kolorowe i bezbarwne) - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku.
(*.zip 2722 kb) pobierz »
Zasady promocji mikroprojektów - grafika jpg do pobrania (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku)
Zakładka zawiera obowiązujące elementy grafiki promocji mikroprojektów: symbol Unii Europejskiej, logo Programu i znak Euroregionu (format jpg, wersje kolorowe i bezbarwne) - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku.
(*.zip 1098 kb) pobierz »
Załącznik 4 - Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu
(*.doc 104 kb) pobierz »
Załącznik 5 - Zaświadczenie, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług VAT
(*.doc 102 kb) pobierz »
Załącznik 6 - Krótki opis projektu w języku partnera (język czeski)
(*.doc 107 kb) pobierz »

Dokumenty Funduszu Mikroprojektów Interreg IIIa
Czechy - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński do pobrania »


Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK