43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Promocja INTERREG III A - Fundusz Mikroprojektów

Wnioskodawca (Beneficjent końcowy) jest zobowiązany do zapewnienia dostatecznej promocji. Finansowe wsparcie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA musi zostać rozpowszechnione we wszystkich materiałach drukowanych oraz promowane w miejscu jego realizacji. Beneficjent końcowy jest zatem zobowiązany do tego, aby w odpowiedni sposób upowszechnić, że projekt był wsparty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA i był współfinansowany z EFRR.

Wnioskodawca jest również zobowiązany do zamieszczenia na materiałach dotyczących projektu logo Euroregionu ŚC-TS oraz do podkreślania roli Euroregionu w realizacji projektu.

Beneficjent ponad to, musi stosować w miarę możliwości zasady promocji w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) 1159/2000 z 30 maja 2000 roku w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

W przypadku projektów realizowanych jeszcze przed podjęciem decyzji przez EKS, Wnioskodawca musi również stosować się do przepisów dotyczących promocji.

Narzędzia informacji i promocji

Informacja o projekcie w ramach Programów INTERREG III A może być przekazywana przy użyciu różnych nośników. Typ używanych narzędzi jest przede wszystkim zależny od rodzaju projektu.

1. Projekty infrastrukturalne

 • tablice reklamowe ustawione w terenie (billboard),

 • tablice informacyjne ustawione w terenie,

 • stałe tablice pamiątkowe.

2. Projekty miękkie

W trakcie realizacji, przede wszystkim projektów miękkich, zachodzi potrzeba wykorzystywania różnych narzędzi. Można do nich zaliczyć:

 • publikacje, broszury, plakaty;

 • korespondencja i dokumenty używane w trakcie realizacji projektu:

ogłoszenia (przetargowe, nabór personelu), zaproszenia dla uczestników spotkań (seminariów, konferencji), certyfikaty, umowy, materiały konferencyjne, materiały prasowe, banery;

 • prezentacje multimedialne;

 • strony internetowe;

 • materiały promujące projekt inne niż wymienione.

Oznaczanie projektu

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, powinny zawierać trzy elementy:

 • emblemat Unii Europejskiej;

 • logotyp programu w ramach, którego realizowany jest projekt;

 • oraz tekst opisujący zaangażowanie środków unijnych (w przypadku Programów INTERREG III A jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dla właściwego oznaczenia projektów każdego z Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A należy stosować, obok emblematu Unii Europejskiej, logotyp Programu.

 

Dla opisania zaangażowanych środków należy użyć tekstu. Powinien być on zarówno widoczny jak i zajmować odpowiednią powierzchnię. Rozmiar użytego pisma do wskazania na finansowy udział Unii Europejskiej nie może być mniejszy niż rozmiar napisu wskazującego na udział krajowy. Krój czcionki może być różny.

Właściwie przygotowana informacja powinna być czytelna i zrozumiała.

Program Czechy - Polska

Dla Programu Czechy - Polska beneficjent jest zobowiązany obok logo UE zamieszczać logo programu występujące w wersji kolorowej:

 

Do opisania zaangażowanych środków można użyć skróconego tekstu, jednakże wskazane jest stosowanie pełniejszego opisu wymieniającego także program:

 • Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska.

 • Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska.

 • Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska.

 • Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska.


 

 

Przykład tablicy pamiątkowej

Odnośniki do najważniejszych stron dotyczących Promocji INTERREG III A:

http://www.interreg.gov.pl/Promocja+projektu/


Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK