43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg III A - Promocja

W Unii Europejskiej obowiązuje zasada informowania opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy strukturalnych w realizacji projektów.

Podstawę prawną dla działań informacyjnych i promocyjnych stanowi Rozporządzenie 1159/2000 z 30 maja w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych. Prowadzenie takich działań, zgodnie z artykułem 46 Rozporządzenia 1260/1999 spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich.

Informacja stanowi ważną dziedzinę mającą strategiczne znaczenie. Jest narzędziem wspomagającym realizację zarówno programu jak i poszczególnych projektów.

Potrzeba dokładnej informacji jest ukierunkowana na osiągnięcie następujących trzech celów:

  • powiadomienie potencjalnych beneficjentów o istnieniu funduszy strukturalnych oraz o sposobach uzyskania dostępu do nich, aby zwiększyć liczbę przedstawianych projektów;
  • zapewnienie możliwie jak największej przejrzystości w zakresie wykorzystywania publicznych pieniędzy;
  • oraz jak najszersze rozpropagowanie działań prowadzonych przez Unię Europejską wspólnie z państwami członkowskimi.

Zobowiązania dotyczące informacji i działań promocyjnych dotyczą także projektodawców, ponieważ to właśnie oni mogą w przekonujący sposób udowodnić, że polityka strukturalna nie tylko istnieje, lecz także daje konkretne wyniki. Obowiązek informowania, iż dany projekt jest współfinansowany z środków unijnych, ciąży na beneficjencie.

Odnośniki do najważniejszych stron dotyczących Promocji INTERREG III A:

http://www.interreg.gov.pl/Promocja+projektu/

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK