43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
14.04.2022r.
KOLEJNE POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA
Ostatnie decyzje Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który obradował w minioną środę 13 bm. Ostrawie, przyniosły m.in. blisko 1 milion EUR na działania, głównie inwestycyjne, w turystyce w obszarze Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Wśród beneficjantów nowych projektów: "BezGRAnicznie turystyczni. Profesjonalizacja oferty marek turystycznych Euroregionu Śląsk Cieszyński" (dotacja z EFRR: 177 856,88 EUR) oraz „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” (dotacja z EFRR: 154 106,96 EUR) znalazły się: Jastrzębie-Zdrój, Godów, Zebrzydowice, Powiat Cieszyński i SRiWR "Olza" ze strony polskiej oraz Piotrowice koło Karwiny, trzyniecka Rada Regionalna i RSTS ze strony czeskiej.
Udało się także pozyskać dodatkowe środki na już realizowane inwestycje w ramach projektów: "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" (SRiWR "Olza" i Miasto Jastrzębie-Zdrój: 187 000,00 EUR ), "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" (Miasto Cieszyn: 218 707,97 EUR) oraz "Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza i ludzi" (Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci: 243 100,00 EUR).

Komitet podjął także decyzję o uruchomieniu specjalnego naboru wniosków związanego ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą m.in.:
- współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
- współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
- stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

Na zakończenie posiedzenia mieliśmy możliwość - razem z Moravian-Silesian Tourism - zaprezentować pierwsze rezultaty naszego partnerskiego projektu "Postindustrialne dziedzictwo pogranicza" (SRiWR "Olza", Miasto Jastrzębie-Zdrój, Dolní oblast VÍTKOVICE, Moravian-Silesian Tourism). Między innymi rewitalizujemy w jego ramach budynek byłej łaźni górniczej kopalni "Moszczenica" w Jastrzębiu-Zdroju, część ekspozycji oraz Punkt Informacji Turystycznej w Dolnych Witkowicach czy tworzymy nową ofertę pogranicza jaką będzie Szlak Węgla i Stali.
Cieszymy się, że realizujemy i takie przedsięwzięcia.

W obradach Euroregion Śląsk Cieszyński reprezentowali: wójt Jasienicy i prezes Zarządu „Olzy” Janusz Pierzyna oraz Sekretarze: Tomáš Balcar i Bogdan Kasperek.
Pracujemy dalej na rzecz budowy trwałego zaufania oraz na kolejne efekty polsko-czeskiej współpracy na naszym pograniczu.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK