43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
Interreg III B

INTERREG III B to jeden z wydzielonych komponentów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Obejmuje on współpracę transnarodową między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych zgrupowań europejskich regionów w celu wspierania harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty.

W ramach tego komponentu istnieją możliwości rozwoju infrastruktury transeuropejskiej oraz opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej. Finansowane są również projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty tzw. "miękkie", stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych. 

Głównymi zakresami tematycznymi współpracy w ranach INTERREG III B są:

 • Ponadnarodowe strategie rozwoju w zakresie zagospodarowania terenu;
 • Współpraca pomiędzy miastami oraz strefami wiejskimi i miejskimi;
 • Rozwój wydajnych i trwałych systemów w zakresie transportu i komunikacji;
 • Dobre zarządzanie środowiskiem i waloryzacja zasobów naturalnych, w szczególności wodnych;
 • Promowanie i dobre zarządzanie dziedzictwem historycznym i kulturowym.

W ramach inicjatywy wyodrębniono 13 obszarów strategicznych (makroregionów), w tym regiony skrajnie peryferyjne. 
Obszary:

 1. Zachodniego Morza Śródziemnego
 2. Alpejski
 3. Atlantycki
 4. Europy Południowo - Zachodniej
 5. Europy Północno - Zachodniej
 6. Morza Północnego
 7. Morza Bałtyckiego
 8. Centralny i Naddunajski - CADSES
 9. Peryferia północne
 10. Archimedesa
 11. Karaibów
 12. Acores - Madeira - Wyspy Kanaryjskie
 13. Oceanu Indyjskiego

Polska (cały obszar kraju) uczestniczy w dwóch programach:

 • INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego

 • INTERREG III B CADSES - Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo - Wschodniej

Program INTERREG III B jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF), a współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Polscy partnerzy mogą uzyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki ERDF są przekazywane w postaci refundacji.

 

INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego (ang. BSR - Baltic Sea Region), zwany potocznie programem Bałtyckim, dotyczy współpracy ponadnarodowej ukierunkowanej na wzmocnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju terytorium europejskiego.

INTERREG III B BSR zaangażowanych jest 11 krajów, przy czym obszar kwalifikowalny do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) obejmuje: całe terytorium Danii, Estonii, Finlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, oraz niemieckie landy: Berlin, Brandenburgia, Hamburg, Brema, Meklemburgia Pomorze Przednie, Szlezwik Holsztyn i Dolna Saksonia (częściowo).

W programie Bałtyckim mogą również uczestniczyć partnerzy rosyjscy z Kaliningradu, St. Petersburga oraz Obwodów: Leningradzkiego, Pskowskiego, Nowogrodzkiego, Murmańskiego i Archangielskiego, a także z republiki Karelii i Okręgu Nenets. Na Białorusi programem objęte są Obwody: Miński, Grodzieński, Brzeski i Witebski.

Program INTERREG III B BSR finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet ERDF dla programu Bałtyckiego w okresie 2000-2006 wynosi 127,5 mln EUR, w tym wkład strony polskiej w latach 2004-2006  wynosi 18,6 mln EUR. Natomiast udział rosyjskich i białoruskich partnerów, w projektach realizowanych w ramach programu Bałtyckiego, finansowany jest ze środków programu TACIS (wspólnotowego programu pomocy szkoleniowej i doradczej dla byłych republik radzieckich i Mongolii - z wyłączeniem Litwy, Łotwy i Estonii).


 

Odnośniki do najważniejszych stron dotyczących Programu INTERREG III B BSR - Region Morza Bałtyckiego:


Oficjalna Strona Programu:  
http://www.bsrinterreg.net


Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
http://www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIB/INTERREG+III+B+BSR/

 

INTERREG III B CADSES - Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, 
Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej

Głównym celem programu INTERREG III B CADSES - Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej jest rozwój współpracy ponadnarodowej promującej zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny (terytorialny). Problematyka integracji przestrzennej w obszarze CADSES ma szczególne znaczenie - kraje i regiony biorące udział w jego realizacji, charakteryzują się dużą różnorodnością, jak i również, ma na to wpływ długość i charakter granic (w tym granic zewnętrznych UE).

Spośród obszarów współpracy wyznaczonych w ramach komponentu B program CADSES obejmuje największe terytorium, w jego skład wchodzi 18 państw. Strefa współpracy w ramach INTERREG III B CADSES obejmuje kraje (cały obszar): Austria, Grecja, Albania, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Serbia i Czarnogóra, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Węgry, Polska, Mołdawia, Rumunia, Republika Słowacka, Słowenia oraz wybrane regiony Niemiec (Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Berlin, Brandenburgia, Turyngia, Meklemburgia-Pomorze Przednie), Włoch (Puglia, Molise, Abruzja, Marche, Friuli-Wenecja Julijska, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Górna Adyga, Umbria, Basilicata) i Ukrainy (obwody: odeski, zakarpacki, lwowski, wołyński, iwano-frankowski i czerniowiecki).

Program INTERREG III B jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF), a współfinansowany ze środków krajowych uczestniczących w nim państw. Całkowity budżet ERDF w okresie 2000-2006 wynosi 286,8 mln EUR. Środki ERDF alokowane przez Polskę na INTERREG III B CADSES w latach 2004-2006 wynoszą 12,4 mln EUR. Źródłem finansowania udziału partnerów z państw akcesyjnych (Bułgaria, Rumunia) oraz innych państw, które nie są członkami UE w projektach realizowanych w ramach CADSES są środki programów PHARE, TACIS lub CARDS.


Odnośniki do najważniejszych stron dotyczących Programu INTERREG III B CADSES - Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południowo-Wschodniej:

Oficjalna Strona Programu:  
www.cadses.net


Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
http://www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIB/INTERREG+IIIB+CADSES/

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK