43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
01.12.2021r.
INTERREG V-A | NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH NA 13. POSIEDZENIE EKS W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych, przy czym na najbliższym 13. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  projekty z osi priorytetowej 2 (Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) oraz  osi priorytetowej 3 (Edukacja i kwalifikacje). W przypadku 4 osi priorytetowej, z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji, nabór wniosków zostaje wstrzymany.
Projekty, które zostaną złożone do 5 stycznia 2022 r. zostaną rozpatrzone na 13. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się najdalej w marcu 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że dla zostały określone ograniczone alokacje na nabór.

Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. W razie zainterosowania z Państwa strony planujemy je zrealizować w połowie grudnia br. w formule on-line lub hybrydowej. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych).

Więcej na www.interreg.olza.pl .Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK