43-400 Cieszyn, Rynek 18 tel. (033) 85-78-720 fax (033) 85-78-721 e-mail: sekretariat@euregio-teschinensis.org
 
 
 
01.02.2022r.
INFOSPACE | TRANSGRANICZNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI
O tym jak ważne jest zarządzanie informacją transgraniczną i transnarodową mogliśmy się przekonać m.in. na początku pandemii koronawirusa. W Euroregionie Śląsk Cieszyński, a także w pozostałych przygranicznych regionach informacje dotyczące np. problematyki związanej z pandemią, zwłaszcza możliwości przekraczania granicy przy wprowadzanych ograniczeniach stały się głównymi zapytaniami kierowanymi do podmiotów zajmujących się współpracą transgraniczną, jak również przygranicznych samorządów.

Stąd też w ramach poszukiwań sprawdzonych sposobów na zarządzenie informacją znalazły się wideokonferencje z przedstawicielami EUWT Eurodystrykt PAMINA zlokalizowanego na pograniczu francusko-niemieckim. - Organizacja wideokonferencji miała na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie modelowego zarządzania informacją transgraniczną na przykładzie funkcjonującego od ponad 30 lat na pograniczu francusko-niemiecko-szwajcarskim sieciowego systemu informacji pn. INFOBEST. Wymiana ta pozwoliła również na nowo spojrzeć na pierwotnie istniejący na pograniczu polsko-czeskim transgraniczny system informacji INFOREG i nadać mu nowe funkcje – wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrektor biura Stowarzyszenia „Olza”, polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Czym jest INFOBEST?

- To sieć czterech biur utworzonych w latach 90. w obszarze Górnego Renu. Mają one charakter publiczny i ogólnodostępny. Obsługiwane są przez dwujęzyczny personel, a ich zadaniem jest udzielanie informacji i fachowych porad obywatelom, stowarzyszeniom, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym, a także władzom samorządowym z Górnego Renu w sprawach transgranicznych dotyczących Francji, Niemiec i Szwajcarii. Pełnią one rolę nieodpłatnych punktów konsultacyjnych między innymi w takich obszarach tematycznych jak: ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie, system podatkowy, przeprowadzki do kraju sąsiedniego, szkolnictwo, ruch drogowy. Pomagają obywatelom w załatwianiu spraw administracyjnych dotyczących kraju sąsiedniego, niwelując w ten sposób barierę językową i ułatwiając kontakt z danym urzędem. Przekierowują również klientów do instytucji, które są kompetentne w danej dziedzinie. Działalność INFOBESTÓW polega ponadto na rozpowszechnianiu sprawozdań i broszur informacyjnych, aktualizacji dwujęzycznej strony internetowej, organizowaniu transgranicznych spotkań, organizowaniu i moderowaniu seminariów informacyjnych, publikowaniu newsletterów. INFOBESTY zwracają uwagę na rozbieżności w różnego rodzaju regulacjach narodowych i niosą pomoc w poszukiwaniu rozwiązań – wyjaśnia Agnieszka Olszewska ze Stowarzyszenia „Olza” w raporcie z wideokonferencji zrealizowanych od grudnia 2020 roku do lipca 2021 roku.

Nowy transgraniczny system wymiany informacji na Śląsku Cieszyńskim?

Wideokonferencje oraz analiza licznych materiałów pozwoliły na pozyskanie bliższych informacji dotyczących systemu wymiany informacji na pograniczu francusko-niemieckim, a tym samym opracowanie wskazówek i inspiracji dla podobnych działań, które mogłyby być realizowane na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. - Miejscem do tego typu lub podobnych działań mogłoby być na przykład tworzone wspólnie przez miasta Cieszyn i Czeski Cieszyn, a także Euroregion Śląsk Cieszyński Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej, które ma powstać w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju” przy ul. Zamkowej 1 w Cieszynie - podsumowuje wirtualne wizyty Tomáš Balcar, dyrektor wykonawczy Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Terytorialnej, reprezentującego czeską część Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Wideokonferencje z przedstawicielami EUWT Eurodystrykt PAMINA odbywały się w ramach projektu „InfoSpace” dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, realizowanego wspólnie przez polską i czeską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz stowarzyszenie Człowiek na granicy.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK